Reizen op maat
Bewust op reis
Zekerheid boven alles

Privacyverklaring

banner-inner

Miradouro Travel, gevestigd aan Noordwijk 35 te Dalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over jouw geboekte reisproducten te informeren.

Persoonsgegevens die Miradouro Travel verwerkt

Miradouro Travel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Miradouro Travel verwerkt

Miradouro Travel verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid of die van jouw reisgenoten. Dit is van belang om te beoordelen in hoeverre jij als reiziger verantwoord gebruik kan maken van de aangeboden of overeengekomen reisdiensten en zodoende je vitale belangen te beschermen. Tenzij de betreffende persoon daartoe onder omstandigheden niet in staat is, verwerkt Miradouro Travel deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Miradouro Travel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mij dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Miradouro Travel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou afgesloten reisovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de uitvoering van jouw reis betrokken derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Miradouro Travel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Miradouro Travel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miradouro Travel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miradourotravel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miradouro Travel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@miradourotravel.nl

Wijzigingen

Miradouro Travel behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor mijn actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 27 maart 2023.

Hoe kan ik je verder helpen?

Heb je vragen over mijn reizen, je reservering of wil je graag persoonlijk reisadvies? Neem dan persoonlijk contact met mij op via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Of bel mij direct via 06 81 92 91 40
help-img
Daan Blanket
Eigenaar Miradouro Travel
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Bereikbaar op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 10:00 tot 17:00 en 19:30 tot 20:30